Strokovni posvet v okviru Evropskega tedna mobilnosti in demonstracijska delavnica za predstavitev koles dobavljenih v projektu Tribute

Novica
28. septembra, 2023

Projekt TRIBUTE je prešel v zadnjo fazo izvajanja in se zaključuje ob koncu septembra 2023. 24. Maja je v Sarajevu (BiH) potekalo 4. transnacionalno srečanje mreže deležnikov TRIBUTE v okviru 8. foruma Evropske strategije za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR). Dogodka so se udeležili predstavniki projektnih partnerjev in člani mreže TRIBUTE. Mesto Sarajevo je predstavilo pilotno aktivnost (”Koncept otoka mobilnosti”) , ki so ga razvili tekom projekta.

Dvomesečno podaljšanje trajanja projekta je projektnim partnerjem omogočilo pripravo akcijskih načrtov ter nadaljnje obveščanje javnosti o rezultatih izvedenih pilotnih aktivnosti. O izvedenih pilotnih aktivnostih so partnerji razglabljali tudi na zadnjem sestanku usmerjevalnega odbora, ki je potekal 27. julija.

Zaključni dogodek projekta TRIBUTE je potekal 8.septembra 2023 v prostorih politehniške fakultete v Milanu v okviru Evropske prometne konference (ETC23), kjer so bili predstavljeni rezultati projekta, ter  transnacionalna strategija za trajnostno mobilnost v mestih jadransko-jonske regije.

Strokovni posvet v okviru Evropskega tedna mobilnosti in demonstracijska delavnica za predstavitev koles

Ob zaključku projekta TRIBUTE je Mestna občina Maribor organizirala Strokovni posvet v okviru Evropskega tedna mobilnosti z nazivom: Spremenimo potovalne navade. Na posvetu smo predstavili rezultate in izvedene aktivnosti projekta TRIBUTE, sogovorniki pa so med drugim predstavili Regionalne centre mobilnosti, celostno prometno strategijo Ljubljanske urbane regije, pomen vključevanja javnosti s pomočjo začasnih intervencij, mobilnostne načrte za ustanove v Sloveniji, ukrepe trajnostne mobilnosti na državni ravni ter potovalne navade v urbanih območjih.

Z sogovorniki je v nadaljevanju potekala okrogla miza na temo ”Koliko si trajnostno mobilen?”. V razpravi so se udeleženci dotaknili prispevka vsakega posameznika k zmanjšanju motornega prometa. O mobilnosti so razpravljali podžupan mestne občine Maribor dr. Samo Peter Medved, Aidan Cerar iz Inštituta za politike prostora, Gregor Steklačič iz Ministrtva za okolje, podnebje in energijo, Matej Moharič iz Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ter profesor dr. Danijel Rebolj.

Podžupan Mestne občine Maribor, dr. Samo Peter Medved je pojasnil, da mariborska občina zelo aktivno stopa po poti trajnostne mobilnosti že več kot 22 let v prihodnosti pa občino čaka še veliko projektov, ki bodo vplivali na mobilnost v mestu. Med drugim si občina prizadeva za spremembo režima na starem mostu, za elektrifikacijo vozil, izgradnjo mobilnostnih vozlišč, Dravske kolesarske poti in še veliko več.

Na demonstracijski delavnici, ki je potekala istočasno je bila uspešno predstavljena oprema dobavljena v projektu TRIBUTE. Mestna občina Maribor je uspešno dobavila šest običajnih in osem specialnih električnih koles, namenjenim predvsem ranljivim skupinam, kot so starejši, gibalno ovirani ter invalidi. Gre za dve kargo kolesi, dve tandem kolesi, dve kolesi za prevoz invalidov z invalidskimi vozički ter dva tricikla. Dobavljene so bile tudi kolesarnice, ki omogočajo možnost polnjenja električnih koles ter mini električno vozilo Maister, ki nas brezplačno prevaža po peš coni ožjega središča Maribora.  Istočasno so si udeleženci na delavnici lahko ogledali video posnetke treh demonstracijskih poti s 360° stopinjskim pogledom v VR okolju.

V naši družbi je specialna kolesa za gibalno ovirane osebe preizkušal in predstavljal tudi paraolimpijec in parakolesar Primož Jeralič, ki pozdravlja iniciativo MOM, kot tretje občine v Sloveniji s prilagojenimi kolesi za invalide.

Mestna občina Maribor si želi specialna kolesa predati v uporabo invalidskim društvom, običajna električna kolesa pa bo uporabljala Regionalna razvojna agencija za Podravje-Maribor za promocijo Dravske kolesarske poti.

Kolesa za prevoz tovora bo uporabljala občinska družba Mestne nepremične za opravljanje tržnične dejavnosti.

To sporočilo za javnost je bilo pripravljeno s finančno pomočjo Evropske unije. Za vsebino sporočila za javnost je odgovorno izključno partnerstvo TRIBUTE in v nobenem primeru ne izraža stališča Evropske unije in/ali organov programa ADRION.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano