Spremenjen začasni prometni režim na Lentu

Novica
24. oktobra, 2022

MO Maribor skupaj z izvajalcem del od sredine julija intenzivno izvaja obnovo nabrežja Lent. Investicija obsega preureditev levega nabrežja reke Drave v območju med Studenško brvjo na zahodni strani in Vodnim stolpom na vzhodni strani v skupni dolžini več kot 1 km in površini 24.000 m2. Investicija je vredna 7,7 milijona evrov, od tega je MO Maribor pridobila 2,4 milijona evrov sofinancerskih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj z mehanizmom Celostnih teritorialnih naložb (CTN). Izvajanje del poteka v dveh etapah, začenši na zahodnem delu Lenta med Studenško brvjo in Ribiško ulico, nato pa od Ribiške ulice do območja Vodnega stolpa.


Cestno podjetje Ptuj bo 24. oktobra začelo z drugo etapo gradbenih del. Začasna prometna ureditev pa bo veljala predvidoma do meseca maja 2023.


ZAČASNI POTEK PROMETA MED RIBIŠKO ULICO IN ULICO KNEZA KOCLJA
Ves promet bo potekal po enem voznem pasu iz smeri zahoda proti vzhodu, torej od Ribiške ulice do parkirišč pod Titovim mostom. Na vseh priključnih cestah (Ribiška ulica, Pristaniška ulica, Vojašniški trg, Mesarski prehod, Dravska ulica, …) znotraj zapore se bo promet usmerjal obvezno levo proti vzhodu. Dvosmerni promet iz Ulice kneza Koclja bo mogoč do parkirišča pod Titovim mostom.

 • Vsi stanovalci in pravni subjekti bodo imeli ves čas zapore dostop do svojih nepremičnin.
 • V obdobju izvajanja 2. faze bodo potekale posamične popolne zapore vozišča le v izrednih primerih, o čemer vas bomo pravočasno in sproti obveščali.
 • Za dodatne informacije lahko stanovalci vsako sredo med 15. in 16. uro obiščejo gradbiščno pisarno izvajalca gradbenih del.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano