Razpis za direktorja javnega socialno varstvenega zavoda Center za pomoč na domu

Novica
22. januarja, 2024

Mestna občina Maribor objavlja razpis za imenovanje direktorja javnega socialno varstvenega zavoda Center za pomoč na domu.

Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, z življenjepisom in opisom dosedanje poklicne kariere ter program razvoja in dela zavoda za mandatno obdobje naj kandidati pošljejo v 15 dneh od objave razpisa na naslov: Mestni svet Mestne občine Maribor, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, s pripisom »Razpis za direktorja CPDM«.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mom@maribor.si , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati lahko prijavo oddajo tudi osebno v sprejemni pisarni (soba 14) Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor v času uradnih ur.

Podrobne informacije in pogoji razpisa so na spodnji povezavi.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano