Prvi ponedeljek v oktobru – Svetovni dan arhitekture

Novica
2. oktobra, 2023

Svetovni dan arhitekture praznujemo vsako leto, prvi ponedeljek v oktobru, vzporedno s svetovnim dnevom habitata Združenih narodov (ZN). Tema svetovnega dneva habitata 2023 je »Resilient urban economies: cities as drivers of growth and recovery«. Prevod to torej naslavlja kot »Odporna urbana gospodarstva: mesta kot gonilna sila rasti in okrevanja«. Pri čemer pa lahko besedo odporna zamenjamo tudi za prožna, kar smiselno dopolnjuje misli, ki sledijo.

Znotraj tega tematskega okvira pa je Svetovna zveza arhitektov (UIA) za letošnji svetovni dan arhitekture izbral temo »Arhitektura za odporne (prožne) skupnosti«. S to temo skuša UIA dati poseben poudarek sposobnosti in odgovornosti arhitekture za ustvarjanje uspešnega življenja v skupnosti ter odpreti mednarodno razpravo o razmerju med mestnimi in podeželskimi območji v vseh državah.

Nenadzorovano širjenje mest po vsem svetu namreč ogroža okoljsko, družbeno in gospodarsko ravnovesje na svetu. Podnebne krize, svetovna pandemija in politični pretresi v številnih državah so razkrili socialne, ekonomske in okoljske neenakosti, ki ogrožajo skupnosti po vsem svetu in nesorazmerno vplivajo na revne in marginalizirane skupine.

Svet je zato pred težko nalogo, kako se najbolje odzvati na današnje podnebne in družbene izzive. Pri tem se postavlja vprašanje učinkovitosti in ustreznosti konvencionalnih načrtovalskih instrumentov za organizacijo ozemlja in produkcijo okoljsko in družbeno spoštljive arhitekture.

Ob svetovnem dnevu arhitekture tudi v Mariboru nadaljujemo razpravo o tej temi, saj spodbujamo koncepte in politike teritorialnega in urbanističnega načrtovanja, ki arhitektom omogočajo razvoj inovativnih rešitev in načrtovanje izvedljivih zgradb in javnih prostorov za prožne skupnosti, s ciljem ustvarjanja urbanizacije po meri človeka (občana), spoštovati kulturno dediščino ter obnavljati odnos do narave in biotske raznovrstnosti.

Prvi ponedeljek v oktobru – Svetovni dan arhitekture

Povezave

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano