CLIMABOROUGH WEBINARJI

Novica
20. februarja, 2024

Konzorcij CLIMABOROUGH v letu 2024 organizira številne spletne seminarje in delavnice namenjene ogljični nevtralnosti, in o poteh, ki jih mesta ubirajo za premostitev vrzeli med načrtovanjem in izvajanjem urbanih inovacij, zlasti zaradi podnebnih sprememb in posledičnih potreb po prilagajanju in blaženju. Projekt CLIMABOROUGH, ki je vključen v misijo “100 podnebno nevtralnih in pametnih mest”, združuje številna vodilna (leader) in sledilna (followers) mesta, ki si trenutno prizadevajo za opredelitev, razvojno testiranje in uvajanje podnebnih izdelkov in storitev s poudarkom na prehodu od odpadkov h krožnosti ali na prehodu od izoliranih sistemov energije in mobilnosti k integriranim storitvam.

Izvajanje pilotnih projektov se bo aktiviralo z združenim inovativnim postopkom javnega naročanja. Postopek javnega naročaja je, v času trajanja projekta CLIMABOROUGH, strukturiran v dveh zaporednih krogih in je zasnovan tako, da vsem mestom (vodilnim in sledilcem) zagotavlja storitve in izdelke, ki ustrezajo njihovim potrebam. Prav tako je cilj postopka ustvariti ponovljive in prenosljive rešitve, pomembne za celotno EU.

V seriji spletnih seminarjev bo predstavljeno tekoče delo mest CLIMABOROUGH, spodbujena bo izmenjava in razprava znotraj in zunaj partnerstva, vzpostavljene bodo povezave s širšim okvirom pobude “100 podnebno nevtralnih in pametnih mest”, spodbujena bo tudi interakcija in dialog z drugimi konteksti, dobrimi praksami in izkušnjami ter spodbujeno bo vzajemno učenje, razvoj in krepitev zmogljivosti.

V prihodnjih mesecih so že predvidena tri javna e-srečanja, na katerih bodo sodelovali predstavniki mest CLIMABOROUGH in partnerji:

29. februar 2024

Climate City Contract (CCC) – pogodbe za pilotne projekte manjšega obsega.

Kako vključiti ogljično nevtralnost na različnih ravneh? Na kakšen način mesta, ki se prijavljajo na misijo 100 “Podnebno nevtralna in pametna mesta” in pripravljajo pogodbo, delujejo na različnih ravneh, sestavljajo širši strateški okvir, povezujejo dolgoročne vizije, orodja za načrtovanje ter vsakodnevne operativne in konkretne ukrepe?

18. april 2024

Mobilizacija skupnosti praks. Energija in mobilnost.

Sodelovanje posameznikov, skupin in organizacij pri uvajanju inovativnih in prelomnih rešitev je ključno za njihov dolgoročni uspeh. Skupnosti za energijo in mobilnost so lahko koristna perspektiva za razmislek o vlogi, ki jo imajo lahko spremembe vedenja in sodelovanje državljanov pri prizadevanjih za ogljično nevtralnost.

16. maj 2024

Krožno gospodarstvo in podnebne spremembe.

Prehod z ravnanja z odpadki na krožno gospodarstvo je velik korak v smeri ogljične nevtralnosti. Na kakšen način lahko mesta svojo strategijo krožnega gospodarstva povežejo s podnebnimi spremembami? Katere so glavne ovire in vprašanja?

Udeležba na spletnih seminarjih je odprta za vse, vabljeni k prijavi!

Prijava je obvezna in brezplačna na tej povezavi Eventbrite.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano