Pričetek ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi posledic obilnega majskega deževja s poplavami in plazovi

Novica
7. junija, 2023

Spoštovani,

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode pričelo z zbiranjem vlog oškodovancev (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, ki opravljajo samostojno dejavnost, zavodi, zadruge) za pripravo ocene škode zaradi posledic obilnega deževja s poplavami in plazovi od 14. do 23. maja 2023 v gospodarstvu na področju prizadetih občin.

Vlogo lahko oddajo oškodovanci (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, ki opravljajo samostojno dejavnost, zavodi, zadruge), ki so utrpeli škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka, v naslednjih prizadetih občinah: Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica, Bistrica ob Sotli, Braslovče, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Ljubno, Mozirje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, MO Velenje, Vojnik, Vransko, Zreče, Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Kungota, Hoče-Slivnica, Lenart, Lovrenc na Pohorju, MO Maribor, Makole, Poljčane, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Sveta Ana, Sveti Jurij, Sveta Trojica, Šentilj, Rače-Fram, Apače, Beltinci, Cankova, Dobrovnik, Gornja Radgona, Grad, Križevci, Kuzma, Ljutomer, Murska Sobota, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici , Šalovci, Tišina, Velika Polana, Veržej, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, MO Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale, Mežica, Mislinja, Podvelka, Prevalje, MO Slovenj Gradec, Hrastnik in Trbovlje.

Skladno s shemo državnih pomoči so izločena podjetja iz naslednjih dejavnosti:

 • primarni sektor kmetijske proizvodnje,
 • sektor ribištva in akvakulture, kakor ju določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU), in
 • predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cen ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dala na trg zadevna gospodarska družba, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce.

Oceno škode morajo oškodovanci poslati na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport do 26. junija 2023 na obrazcu, ki ga najdete na spodnji povezavi.

Oškodovanci v gospodarstvu dokumentacijo pošljejo na elektronski naslov poplave2023.mgts@gov.si ali po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave maj 2023«).

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo morebitne nadaljnje ukrepe odprave posledic škode izvajalo le v primeru zagotovitve finančnih sredstev v proračunu Republike Slovenije.

Več informacij o kontaktnih osebah, obrazcih in navodilih za izpolnjevanje obrazca je na voljo TU.  

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano