Pričetek izvajanja del na Medvedovi ulici

Novica
9. februarja, 2023

Predvidoma v drugi polovici meseca februarja (glede na vremenske zmožnosti) se bo z izvedbo pričel projekt ureditve Medvedove ulice. Dela se izvajajo v sklopu ureditve faze 1a. in 1b. (priloga), torej kareja, omejenega s Turnerjevo, Gosposvetsko in Vrbansko cesto. Predhodno se bodo na trasi rekonstrukcije, ki bo potekala od križišča Medvedove in Rosinove do Turnerjeve in naprej do Njegoševe, izvedle 4 sondaže, kjer se bo preverila struktura tal, asfalta in nasipa.

Dela se bodo izvajala po etapah, pri čemer se bomo potrudili, da bo vpliv na stanovalce čim manjši, vseeno pa že na tem mestu prosimo za razumevanje v času gradnje.

Izvajalec del: Nigrad, d.o.o.

Nadzor: Inženiring biro, d.o.o.

Rok za izvedbo del: 120 dni od uvedbe v delo

Vrednost del: 1.186.159 €

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano