Predstavitev sprememb državnega prostorskega načrta cesta v Razvanje – krožišče Kardeljeva cesta

Novica
13. novembra, 2023

Na podlagi dogovora s podžupanom dr. Medvedom, se sklicuje sestanek s svetoma MČ Nova vas in MČ Radvanje ter krajani, ki bo potekal v sredo, dne 15.11.2023 ob 15.00 v dvorani MČ Nova vas, Radvanjska cesta 65 v Mariboru.

Na sestanku bo predstavljena sprememba državnega prostorskega načrta v okviru gradnje zahodne obvoznice, povezava Ceste v Razvanje do krožišča Kardeljeva cesta.

Na sestanku bodo prisotni:

Podžupan dr. Samo Peter Medved, vodja Urada za komunalo, promet in prostor ga. Suzana Fras, vodja Sektorja za urejanje prostora, ga. Maja Reichenberg Heričko, projektant g. Marko Srečnik, predsednika in člani sveta MČ Nova vas in MČ Radvanje.

Vabljeni!

Predsednik MČ Nova  vas:                                                      Predsednik MČ Radvanje:

Vincenc Virtnik, l.r.                                                                   Rajko Kotnik, l.r.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano