Posvet: Prepoznava izzivov in dobrih praks na področju začasne zaščite razseljenih oseb iz Ukrajine

Novica
1. junija, 2022

Posvet bo potekal v torek, 7. junija, ob 10. uri v prostorih Andragoškega zavoda Maribor – Ljudska univerza, Maistrova ulica 5, Maribor.


MO Maribor v sodelovanju z Uradom Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce in PIC – Pravnim centrom za varstvo človekovih pravic in okolja organizira posvet na temo prepoznave izzivov in dobrih praks s katerimi se srečujejo lokalne skupnosti pri delu z začasno razseljenimi osebami iz Ukrajine.


Na posvet ste vabljeni vsi, ki se na področjih svojega dela srečujejo z razseljenimi osebami iz Ukrajine. Ta posvet bo potekal v 2. nadstropju Andragoškega zavoda, v predavalnici št. 604.


Sočasno s posvetom bo v pritličju Andragoškega zavoda v predavalnici št. 209 potekalo informiranje začasno razseljenih oseb iz Ukrajine. Informiranje bo potekalo pretežno v Ukrajinskem jeziku.


Posvet bo predvidoma trajal dve uri.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano