Podporna okolja za spodbujanje prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju

Novica
10. februarja, 2023

Projekt Podporna okolja za spodbujanje prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju – SETCOM razvija sinergijo dveh sklopov prečnih kompetenc: pismenost na področju umetne inteligence in socialno emocionalno kompetenco.

Naslavlja učitelje in vzgojitelje, študente pedagoških smeri, visokošolske učitelje in sodelavce ter administrativne sodelavce v izobraževalnih in partnerskih institucijah. Partner projekta je tudi Mestna občina Maribor, ki v našem okolju skrbi za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost ter opravlja dela in naloge na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega, glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih.

V naslednjem mesecu bomo delavnice za prenos znanja, z namenom razumevanja in spodbujanja razvijanja kompetenc pismenosti s področja umetne inteligence in socialnega in čustvenega učenja, izvedli tudi na Mestni občini Maribor.

Razvijanje poteka skozi aktivnosti vzajemnega učenja – pedagoška srečanja in izobraževalne module.

Partnerji Univerze v Mariboru so Univerza NORD Norveška, OŠ Draga Kobala Maribor, Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor, Andragoški zavod Maribor, Osnovna šola in vrtec Hoče, Zveza prijateljev mladine Maribor in Mestna občina Maribor.

V dve leti trajajočem projektu so bila od julija 2022 izvedena tri pedagoška srečanja, katerih cilj je podpreti samorefleksijo pedagoških praks na področju razvoja prečnih kompetenc pri učencih na celotni izobraževalni vertikali, omogočiti izmenjavo izkušenj in razvoj inovativnih pristopov k poučevanju in učenju.

Obenem je cilj pedagoških srečanj tudi omogočiti izražanje potreb pedagoških delavcev ter le-te upoštevati pri načrtovanju izobraževalnih modulov za štiri ciljne skupine: visokošolske učitelje, pedagoške delavce, študente pedagoških programov in administrativne delavce v izobraževalnih in partnerskih institucijah.  

V znanstveno usmerjenih delovnih paketih sta bila na osnovi pregleda obstoječih virov pripravljena inštrumentarija za procesno in sprotno evalvacijo ter za evalvacijo učinkov.

Za tri izmed štirih ciljnih skupin smo oblikovali načrte izobraževalnih modulov, ki vključujejo seznam prečnih kompetenc in smernic za razvijanje le-teh v šolski praksi. Nastalo je skoraj dvajset gradiv predavanj in delavnic. Bodoči učitelji so izvedli nastope, partnerske izobraževalne institucije so izvedle prenose znanja z namenom spodbujanja razvijanja kompetenc pismenosti s področja umetne inteligence in socialnega in čustvenega učenja.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano