Pod drobnogledom strokovne komisije 274 oddanih predlogov v okviru participativnega proračuna za leti 2023 in 2024

Novica
28. julija, 2022

V drugem ciklu Participativnega proračuna za leti 2023 in 2024 so občanke in občani Mestne občine Maribor skupaj oddali 274 predlogov. Večina predlagateljev je oddala po en predlog, 33 predlagateljev je oddalo dva in več predlogov.

Glasovanje po območjih:

Območje 1 – Levi breg: KS Kamnica, KS Bresternica-Gaj, MČ Koroška vrata

Območje 2 – Levi breg: MČ Ivan Cankar, MČ Center, KS Malečnik-Ruperče

Območje 3 – Desni breg: KS Limbuš, KS Pekre, MČ Radvanje, KS Razvanje

Območje 4 – Desni breg: MČ Magdalena, MČ Studenci, MČ Tabor, MČ Nova vas

Območje 5 – Desni breg: MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci, MČ Pobrežje, MČ Tezno

Iz naslovov projektov je moč sklepati o njihovi vsebini. Po prvotnem hitrem pregledu je največ predlogov na področju prometa in kulture, sledijo predlogi, povezani z rekreacijo, otroškimi igrali, urbano opremo, grafiti, izobraževalnimi vsebinami in ozaveščevalnimi kampanjami, obnovo stavb itd.

Na delu je že strokovna komisija, ki mora najprej podrobno pregledati vse podane predloge, preveriti njihovo izvedljivost in skladnost z zastavljenimi pogoji, nato pa izbrane predloge umestiti na seznam za glasovanje. Pri svojem delu lahko neposredno sodeluje s predlagatelji, če se denimo izkaže potreba po dodatni obrazložitvi predloga.

Komisija bo svoje delo zaključila do konca septembra, nato prehajamo v fazo glasovanja. Vse občane in občanke tako vabimo, da od 1. do 16. oktobra na spletni platformi Čuj, sodeluj! (https://www.mariborsodeluj.si/) glasujete za projekte in tako neposredno sodelujete pri porabi 1 milijona evrov proračunskih sredstev Mestne občine Maribor.

Skupaj poskrbimo, da bo Maribor še boljši.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano