Obvestilo o novi višini turistične in promocijske takse

Novica
27. marca, 2023

Mestni svet Mestne občine Maribor je na svoji 3. redni seji, dne 16. marca 2023, sprejel  Odlok  o spremembah Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Maribor.

Mestna občina Maribor tako s 1. aprilom 2023 uveljavlja obračunavanje nove višine turistične in posledično promocijske takse kot sledi:

1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 2,50 EUR, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,63 EUR, skupna višina obeh taks znaša 3,13 EUR na osebo na dan.

(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 1,25 EUR za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,31 EUR, skupna višina obeh taks znaša 1,56 EUR na osebo na dan.

Vsa ostala določila v zvezi s pobiranjem, nakazili in izterjavo turistične in promocijske takse ostanejo nespremenjena. Nov odlok spreminja zgolj višino turistične in promocijske takse ter začetek njenega obračunavanja s 1. aprilom 2023.

Več informacij:

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano