Obvestilo o kvaliteti pitne vode MO Maribor za leto 2022

Novica
14. februarja, 2023

Skladnost pitne vode je Mariborski vodovod tudi v letu 2022, tako kot do sedaj, zagotavljal z izvajanjem notranjega nadzora po izdelanem HACCP načrtu oziroma z obvladovanjem procesov od črpanja podzemne vode, njene obdelave, prečrpavanja in distribucije do končnih uporabnikov. Skladnost pitne vode se je spremljala na črpališčih, na omrežju v vodooskrbnih objektih in pri uporabnikih (večinoma v osnovnih šolah in vrtcih ter deloma v gostinskih objektih). Izvajanje notranjega nadzora se je vršilo v skladu z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/2017).

Skupno je bilo v sklopu izvajanja notranjega nadzora v letu 2022 odvzetih 2.254 vzorcev za mikrobiološka preskušanja in 109 za kemijska preskušanja. Na celotnem sistemu Mariborskega vodovoda je bilo v letu 2022 mikrobiološko neskladnih 2,8% vzorcev. Kemijsko neskladnih vzorcev ni bilo zabeleženih.


Pitno vodo, ki jo je v letu 2022 dobavljal Mariborski vodovod za mestno občino Maribor, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ocenjuje kot skladno z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Glede na obseg opravljenih preskušanj, ocenjujejo pitno vodo kot varno.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano