Obisk MČ Tabor in otvoritev novih igral

Novica
3. oktobra, 2022

Župan MO Maribor Saša Arsenovič je skupaj s svojo ekipo konec septembra obiskal MČ Tabor, kjer so pregledali izvajanje aktivnosti na območju te mestne četrti. Pred uradnim sestankom je župan MO Maribor uradno v uporabo predal nova igrala na Schreinerjevem trgu, ki so prvenstveno namenjena starejšim in gibalno oviranim ter dopolnjujejo že obstoječa igrala za otroke.

Delovni sestanki s predstavniki MČ Tabor – po številu prebivalcev tretje največje v naši občini – so vselej zelo konstruktivni. Pobude in povratne informacije, ki jih v imenu občanov podajata vodstvo in referentka mestne četrti, so neprecenljive, če naj se projekti načrtujejo in izvajajo na način, da bodo imeli krajani največ od njih. 

Tako smo, med drugim, v Fochevi ulici na željo krajanov uredili dodatna parkirna mesta za starše otrok v vrtcu in šoli in pripravljamo celovito rešitev za perečo prometno problematiko sosesk “Bumerang” ter Regentove in Metelkove ulice; idejni zasnovi obeh projektov bosta stanovalcem predstavljeni 28. septembra oziroma 12. oktobra. Pripravljena je tudi dokumentacija za ureditev dela Ljubljanske ulice od Ul. pariške komune do Ceste proletarskih brigad v naslednjih letih, medtem ko že kmalu načrtujemo začetek urejanja najbolj problematičnega dela vozišča Koseskega ulice. K boljši kvaliteti življenja na Taboru bodo nedvomno prispevali tudi 117 dreves, ki smo jih v tej četrti posadili v zadnjih letih, novoodprti pasji park ob Engelsovi ulici ter projekt s področja socialnega skrbstva, ki ima za cilj, da doseže sokrajane, ki potrebujejo pomoč socialnovarstvenih služb, a je sami ne zmorejo poiskati. Gre za sodelovanje mestne četrti s socialnimi in patronažnimi delavci. Ocenjujemo, da je projekt, ki ga je zasnovala MČ Tabor in že deluje tudi na območju sosednje Nove vasi, imeniten in primeren, da postopoma zaživi v vseh delih občine

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano