Mestni občini Maribor podaljšan naziv Branju prijazna občina

Novica
9. decembra, 2022

Pretekli petek je MO Maribor s strani Združenja splošnih knjižnic Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za kulturo RS prejela podaljšanje naziva Branju prijazna občina, ki ga je prvotno pridobila 2019. Naziv se podaljšuje do leta 2025.

Mestna občina Maribor je v letu 2022 kandidirala v skladu s pravili in  pogoji poziva za podaljšanje naziva Branju prijazna občina. Naziv, ki ga podeljuje Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in Skupnostjo občin Slovenije, je občina prejela v letu 2019 in velja tri leta.

V skladu s pravili postopkov za podelitev in podaljšanje nazivov Branju prijazna občina  je  bila za ocenjevanje vlog, ki so jih pripravile občine, s strani Upravnega odbora Združenja splošnih knjižnic  imenovana posebna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki splošnih knjižnic, predstavnik Skupnosti občin Slovenije in predstavnik Ministrstva za kulturo. Komisija je delovala v skladu s sprejetimi Pravili o kriterijih in načinu podeljevanja certifikata Branju prijazna občina in je sprejemala odločitve s konsenzom.

Komisija je na podlagi prispele vloge, ki je bila popolna in pravočasna, v letu 2022 Mestni občini Maribor podaljšala naziv BRANJU PRIJAZNA OBČINA.

Maribor je mesto z izjemno kulturno tradicijo, v katerem so živeli mnogoterimi ustvarjalci in s svojim umetniškim izrazom tlakovali in oblikovali mestno kulturno življenje, ki ga v veliki meri nadaljujejo danes tam živeči kulturniki.

V času od prejema naziva Branju prijazna občina, leta 2019, so v Mestni občini Maribor zavzeto skrbeli za razvoj obstoječih programov spodbujanja branja in se v svojih strateških dokumentih zavezali k razvoju, podpori in promociji vsem oblikam bralne kulture in bralne pismenosti.

Izpostaviti velja trud Mestne občine Maribor pri izvedbi konkretnih postopkov za izgradnjo Centra Rotovž, kamor bo umeščena nova osrednja enota Mariborske knjižnice, Umetnostna galerija Maribor ter art kino. Še posebej pa izstopajo po številnih novih literarnih projektih, s katerimi načrtno oživljajo mesto in s svojim raznolikimi programi vabijo domače ter tuje obiskovalce. Naj omenimo le nekatere: Literarni zemljevid Maribora, Literarni sprehod – Po poteh Josefa Erdmana, Festival Živa dvorišča in med njimi Literarno dvorišče ter za mesto, kot je Maribor še kako pomembne Literarne rezidence za gostujoče literarne ustvarjalce.

Komisija ugotavlja, da Mestna občina Maribor po prejemu naziva Branju prijazna občina izkazuje visok nivo zavedanja pomembnosti literarnega ustvarjanja in branja, zato predlaga, da se ji naziv Branju prijazna občina podaljša.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano