Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MOM, ki jih bo v letu 2023 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti iz sredstev MOM

Novica
12. septembra, 2023

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), Pogodbe o izvajanju nalog javne službe v interesu Mestne občine Maribor na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v letu 2023, z dne 17. 8. 2023, ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 15. 9. 2016 (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) objavlja Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Maribor, ki jih bo v letu 2023 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti iz sredstev mestne občine Maribor (oznaka razpisa: Maribor-PrR-2023).

Javni razpis Maribor PrR-2023 prične teči 8. 9. 2023 in se zaključi 9. 10. 2023. Več informacij je na voljo na spletni strani JSKD, TUKAJ.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano