Energetska prenova javnih objektov v Mariboru

Novica
30. januarja, 2020

Mestna občina Maribor je v sklopu javno-zasebnega partnerstva po modelu energetskega pogodbeništva celovito energetsko obnovila 14 javnih objektov in zanje pridobila nepovratna sredstva kohezije. Za celovito energetsko prenovo objektov je 50,1 % sredstev prispeval zasebni partner, 40 % sredstev je bilo pridobljenih v okviru kohezijskih sredstev, 9,9 % sredstev je prispevala Mestna občina Maribor.

Energetska agencija za Podravje, Energap je sodelovala v postopku priprave dokumentacije, pridobitve kohezijskih sredstev in nadzora izvedbe investicije. V naslednjih 15 letih bo Energap spremljala izvajanje koncesije in doseganje načrtovanih prihrankov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano