Demonstracija pravilne in varne uporabe medicinskih pripomočkov

Novica
25. novembra, 2022

Svet za starejše Mestne občine Maribor je v sodelovanju z Mariborsko knjižnico Maribor, z Diafitom d.o.o. in s Sočo opremo d.o.o. dne 22.11.2022 izvedel demonstracijo varne in pravilne uporabe medicinskih pripomočkov za gibanje. Dogodek je potekal v Knjižnici Nova vas.

V Svetu za starejše Mestne občine Maribor so si zadali za cilj izobraževanje in usposabljanje starejših za dvig kvalitete življenja in lažje vključevanje starejših. Demonstracija pravilne uporabe pripomočkov je bila izvedena na pobudo dr. Zmaga Turka, po vzoru dobre prakse iz Osla. Cilj Sveta za starejše je, da se uredi stalna demonstracijska soba, ki bo opremljena z medicinskimi pripomočki.

Dr. Zmago Turk, zdravnik specialist fiziater, sedaj v pokoju, je v krajšem predavanju predstavil proces staranja in pripomočke, ki v življenje starejših vnesejo novo dimenzijo, povečajo funkcionalnost in kvaliteto življenja. Predstavil je pripomočke za hojo, vozičke, pripomočke v kopalnici in pripomočke v kuhinji. Pooblastilo za predpisovanje imajo osebni zdravnik, zdravnik specialist z določenega področja in zdravnik specialist na URI Soča.

Nato sta predstavnika Diafita in Soče opreme praktično prikazala uporabo nekaterih pripomočkov.

Ortopedski in drugi pripomočki lajšajo vsakodnevno življenje starejših in omogočajo, da starejši čim dlje ostanejo v svojem domačem okolju.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano