Aktivnosti projekta SMILE za boljše duševno zdravje mladih

Novica
28. novembra, 2023

Duševno zdravje je univerzalna človekova pravica, dobro duševno zdravje je ključnega pomena za splošno zdravje, za smiselno, polno življenje, za blaginjo ter zdravo družbo.

Posledice epidemije so prinesle tudi večje zavedanje pomena duševnega zdravja v družbi.

Pomembno je, da kot družba, zagotavljamo okolja, ki krepijo in varujejo duševno zdravje. To so zdravi, varni in spodbudni vrtci, šole, delovna mesta in tudi digitalna okolja.

V letu 2023, ki ga je Vlada Republike Slovenije razglasila za slovensko leto duševnega zdravja, smo se tudi na Mestni občini Maribor, v sodelovanju z Univerzo v Mariboru in mednarodnim konzorcijem iz devetih držav, vključili v izvajanje projekta SMILE, v katerem razvijamo video-igro s podpornimi vsebinami, ki bodo mladim pomagale pri spopadanju z vsakodnevnimi izzivi na področju duševnega zdravja. Otroci in mladostniki se bodo skozi igro učili uporabnih strategij spopadanja z razočaranjem, odpornosti, miselne prožnosti, načrtovanja, razumevanja lastnih čustev, ipd.

Do konca decembra 2023 bodo izvedene fokusne skupine z različnimi skupinami mladih: starši, družinskimi člani, skrbniki ter zdravstvenim osebjem, ki se pri svojem delu srečuje z mladimi. Cilj je pridobiti čim več informacij o potrebah, željah, idejah mladih glede njihovega duševnega zdravja in pomoči, ki jo najbolj potrebujejo.

V letu 2024 bo sledil razvoj igre, nato bo  izvedeno pilotno testiranje.

Deležniki kot so bolnišnice, zdravstveni domovi, privatne specializirane institucije, NIJZ, ministrstva, CSD-ji, svetovalni centri, šole, vrtci, univerze… bodo vključeni preko participatornega sodelovanja (co-creation), ko bodo lahko podali svoja mnenja, predloge in pomisleke in tako pripomogli k čim boljšim rešitvam, s katerimi se bo igra kar najbolje prilagodila zahtevam realnega okolja. Deležniki bodo vključeni preko fokusnih supin in delavnic ter predavanj, ki bodo potekala tekom trajanja projekta.

Stiske in izzivi so normalen del odraščanja in življenja, pomembno pa je, da z različnimi aktivnostmi in ozaveščanjem o pomembnosti duševnega zdravja, odpravljamo stigmo duševnih stisk, da se lahko otroci in mladostniki o njih odprto pogovarjajo, pri tem pa počutijo varne, sprejete in slišane.

Animacija o aktivnostih projekta SMILE v slovenskem jeziku:

Projekt Mira: https://www.zadusevnozdravje.si/

Povzeto po https://nijz.si/zivljenjski-slog/dusevno-zdravje/10-oktober-2023-svetovni-dan-dusevnega-zdravja/ in https://www.gov.si/novice/2023-10-10-dusevno-zdravje-je-univerzalna-clovekova-pravica/ ter https://www.dnevnik.si/1043034179

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano