40. obletnica Društva za boj proti raku Štajerske Maribor 

Novica
30. novembra, 2022

V Društvu za boj proti raku Štajerske Maribor so s svečano prireditvijo v Kazinski dvorani, v SNG Maribor obeležili 40-letnico njihovega delovanja.

Ob glasbeni spremljavi ženskega pevskega zbora La vita, Vokalne skupine Urban in kvarteta Feguš je podpredsednik društva, Borut Ambrožič, popeljal zbrane skozi  zgodovino društva. DBPR Štajerske Maribor je najstarejše slovensko delujoče društvo na področju preventive v zvezi z rakom in je eno od regijskih društev združenih v Zvezo slovenskih društev za boj proti raku.

V predstavitvi je bil izpostavljen tudi pomen zagovorništva na področju pacientovih pravic. Vlada RS je leta 2009 na predlog Društva za boj proti raku Štajerske Maribor imenovala Boruta Ambrožiča za prvega Zastopnika pacientovih pravic Maribor. 

Od leta 1982 je mariborsko društvo, ki deluje na regionalni ravni, izvedlo številne aktivnosti in projekte, od katerih so bili mnogi prepoznani in nagrajeni kot socialne inovacije, npr. projekti ZLATA MAŠNA, e-Svetovalnica/Klepetalnica Društva za boj proti raku Štajerske Maribor, Umetniško-terapevtske delavnice izdelovanja emajliranega nakita…

Večina njih je bila sofinancirana s strani MO Maribor.

Prvi predsednik in kasnejša predsednica mariborskega društva, prof. dr. Edvard Glaser in zdravnica Vera Feguš, sta za svoje delo na področju osveščanja javnosti o pomenu zdravega načina prejela različna občinska in slovenska priznanja. 

Prisotni predstavniki projektnih partnerjev, kot so Zveza slovenskih društev za boj proti raku, ZD dr. Adolfa Drolca, UKC Maribor, Alma Mater Europaea-ECM, Zveza Slovenska unija pacientov, Sektor za zdravstvo in socialno varstvo MO Maribor, Ministrstvo za zdravje RS in drugi, so poudarili pomen sodelovanja in povezovanja s skupnim ciljem doseganja družbe zdravja.

Predsednica društva, Zvezdana Maurič Vražič, dipl. m. s., spec. klinične dietetike je v nagovoru izpostavila vizijo društva, t. j. ozavestiti družbo in posameznike o zdravem načinu življenja in tudi na ta način preprečiti nastanek določenih rakavih obolenj.

Predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku, dr. Urška Ivanuš, dr. med., vodja programa DORA na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, je izpostavila pomen delovanja regionalnih društev, tudi mariborskega, v skupnem boju proti raku in zbrane povabila k udeležbi v programih, DORA, ZORA, SVIT ter upoštevanja 12 priporočil Evropskega kodeksa proti raku.

Zdravnica Maja Ravnik, predstojnica onkološkega oddelka v UKC Maribor je izpostavila pomen regionalne možnosti zdravljenja onkoloških bolnikov v UKC Maribor in pomen sodelovanja stroke, nevladnih organizacij ter lokalne in državne ravni v skupnem boju proti raku. 

Strokovni direktor ZD dr. Adolfa Drolca, Danilo Mavrič, dr. med. spec. gin. in por. je izpostavil pomen primarne ravni v boju proti raku ter dolgoletno tradicijo sodelovanja z DBPR Štajerske Maribor. 

Ob zaključku prireditve so predstavnice in predstavniki projektnih partnerjev, v zahvalo za preteklo dolgoletno sodelovanje prejeli priznanja v obliki lesenih metuljčkov, avtorice Tine Kranjc. Slednja je tudi nosilka nagrajenega društvenega projekta ZLATA MAŠNA, s katerim društvo osvešča javnost o rakavih obolenjih otrok. 

Na svečani prireditvi je društvo podelilo naziv častna predsednica Veri Feguš, dolgoletni aktivisti in predsednici društva v obdobju 2008 – 2018, ki ga je prevzel prof. Maksimiljan Feguš.

Zdravnica Vera Feguš je leta 2015 za svoje požrtvovalno delo na področju zdravstvene preventive in prostovoljskega dela na področju borbe proti raku prejela Zlati grb mesta Maribor. 

Iz rok predsednice Zveze slovenskih društev za boj proti raku, dr. Urške Ivanuš, dr. med. spec. jab. zdravja in vodja presejalnega programa ZOR, je predsednica DBPR Štajerske Maribor, Zvezdana Maurič Vražič, dipl. m. s., spec. klinične dietetike prevzela priznanje Zveze ob jubileju. 

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano