Ugotovitvena odločba, št. 4780-378/2022-2 z dne 22.12.2022 o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – parki

Obvestilo

Rok je potekel

Splošni opis

Namenjeno: splošni javnosti

Ugotovitvena odločba

Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve izdaja na podlagi 260. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) in 10. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 20/07, 13/10, 11/11, 20/12, 17/13, 8/14), po uradni dolžnosti v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena ugotovitveno odločbo na podlagi katere so nepremičnine  na območju Mestnega in Magdalenskega parka ter Rakuševega trga, ki so v lasti Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, matična številka 5883369000, do celote (1/1) iz. tč.1 izreka odločbe pridobile status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – parki.

Odločba je v prilogi.

Ugotovitvena odločba, št. 4780-378/2022-2 z dne 22.12.2022 o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - parki

Priloge

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano