Stališča do pripomb, podanih v času javne razgrnitve odloka o  OPPN za območje oskrbovanih stanovanj na Pobrežju s prilogami

Obvestilo

Rok je potekel

Splošni opis

Seznanitev s stališči do pripomb.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano