Stališča do pripomb podanih v času javne razgrnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta ob ulici Maksa Liplina

Obvestilo

Rok je potekel

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano