Stališča do pripomb podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Ta 1-C – območje ob Dvorakovi ulici v Mariboru

Obvestilo

Rok je potekel

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano