Stališča do pripomb na osnutek odloka o OPPN za del območja Ta-3C – območje železniškega trikotnika

Obvestilo

Rok je potekel

Splošni opis

Seznanitev s stališči do pripomb podanih na dopolnjen osnutek za pripravo podrobnega prostorskega načrta.

Stališča do pripomb na osnutek odloka o OPPN za del območja Ta-3C - območje železniškega trikotnika

Priloge

Osnutek odloka

Javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Ta-3C ob glavi železniški progi št. 30 Zidani most – Šentilj – državna meja (mobilnostno vozlišče na območju železniškega trikotnika) v Mestni občini Maribor

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano