Stališča do pripomb iz javne razgrnitve odloka o  OPPN za stanovanjsko sosesko Novo Pobrežje

Obvestilo

Rok je potekel

Splošni opis

Seznanitev s stališči do pripomb podanih na dopolnjen osnutek za pripravo podrobnega prostorskega načrta.

Stališča do pripomb iz javne razgrnitve odloka o OPPN za stanovanjsko sosesko Novo Pobrežje

Priloge

Osnutek odloka

Javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Pobrežje Po6 ob Ulici Veljka Vlahovića – Novo Pobrežje

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano