Povabilo k javni obravnavi osnutka lokalnega programa za kulturo Strategija razvoja kulture v Mestni občini Maribor za obdobje 2022–2026

Obvestilo

Rok je potekel

Mestna občina Maribor vljudno vabi ustvarjalce in producente v kulturi, strokovno in zainteresirano javnost k sodelovanju v javni obravnavi osnutka lokalnega programa za kulturo Strategija razvoja kulture v Mestni občini Maribor za obdobje 2022–2026 (v nadaljevanju: SRK).

SRK predstavlja temeljni dokument razvojnega načrtovanja kulturnih politik in ukrepov v lokalni skupnosti, pojasnjuje obstoječe stanje, utemeljuje vizijo razvoja in določa javni interes, predlaga prioritete in področne cilje. Osnovni namen strategije je Mestni občini Maribor in deležnikom s področja kulture omogočiti vsebinsko in časovno usklajeno ter povezano načrtovanje in izvajanje kulturnih politik ter razvojnih ukrepov, ob tem pa uveljaviti razumevanje, kako kulturo vključevati v druge področne strategije in z njimi povezane politike.

Javna obravnava bo potekala od četrtka, 1. septembra 2022, do srede, 21. septembra 2022 do 12. ure.

V torek, 6. septembra 2022, bo v okviru javne obravnave v dvorani Vetrinjskega dvora ob 16. uri predstavitev osnutka dokumenta.

Pripombe in predloge vpišite v Obrazec 1 Pripombe in predlogi – SRK, ki je priloga javne objave.

Pripombe in predlogi se bodo v času javne obravnave zbirali na različne načine, in sicer so možnosti oddaje pripomb in predlogov naslednje:

 • po pošti z uporabo predpisanega obrazca, dostopnega na spletni strani www.maribor.si na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, s pripisom »oddaja pripomb in predlogov na osnutek SRK«,
 • v Pisarni za stranke Mestne občine Maribor z uporabo predpisanega obrazca, 14/pritličje, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
 • po elektronski pošti na e-naslov strategija.razvoja.kulture@maribor.si z uporabo predpisanega obrazca in s pripisom »oddaja pripomb in predlogov na osnutek SRK«.

Vsi pravočasno prispeli, ustrezno izpolnjeni ter podpisani obrazci bodo evidentirani in ustrezno obravnavani. Urad za kulturo in mladino MOM bo koordiniral proces opredeljevanja do predlogov. Po izteku javne obravnave bodo obravnavani predlogi zbrani in javno objavljeni v posebnem poročilu.

Rok za oddajo pripomb in predlogov na priloženem obrazcu je 21. september 2022 do 12. ure.

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko tajništva Urada za kulturo in mladino MOM (02) 22 01 468 v času uradnih ur.

Ob oddaji pripomb in predlogov se bodo osebni podatki v skladu s 56. 61. členom ZUreP-2 obdelovali le za namen uveljavitve razgrnjenega gradiva in ne bodo javno objavljeni ter bodo varovani v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uradni list EU, 2016/679 – GDRP), veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov in internimi akti Mestne občine Maribor. Javno naznanilo se objavi na spletni strani Mestne občine Maribor na povezavi www.maribor.si. Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano