Odločba, št. 4780-134/2023-2 z dne 19.5.2023 – odvzem statusa grajenega javnega dobra nepremičninam, parc. št. 1373/2, k.o. 658-Koroška vrata, parc. št. 3201/2, parc. št. 3201/4, parc. št. 3201/7, parc. št. 3201/8, vse k.o. 681-Pobrežje, parc. št. 516/60, k.o. 677-Zg. Radvanje, parc. št. 705/80, k.o. 681-Pobrežje, parc. št. 1487/2, k.o. 635-Brestrnica, parc. št. 265/16, k.o. 654-Orešje

Obvestilo

Rok je potekel

Splošni opis

Namenjeno: splošni javnosti

Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve izdaja v upravni zadevi odvzema statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na podlagi 262. člena v povezavi z 260. členom Zakona o urejanju prostora /ZUreP-3/ (Uradni list RS, it. 199/21 in 18/23 – ZDU-lO – v nadaljevanju: ZUreP-3), po uradni dolžnosti  Odločbo, štev.: 4780-134/2023-2 z dne 19. 5. 2023, v kateri je v 1. tč. izreka te odločbe ugotovljeno, da se nepremičninam, parc. št. 1373/2, k.o. 658-Koroška vrata, parc. št. 3201/2, parc. št. 3201/4, parc. št. 3201/7, parc. št. 3201/8, vse k.o. 681-Pobrežje, parc. št. 516/60, k.o. 677-Zg. Radvanje, parc. št. 705/80, k.o. 681-Pobrežje, parc. št. 1487/2, k.o. 635-Brestrnica in parc. št. 265/16, k.o. 654-Orešje, odvzame status grajenega javnega dobra.

Odločba je v prilogi.

Odločba, št. 4780-134/2023-2 z dne 19.5.2023 - odvzem statusa grajenega javnega dobra nepremičninam, parc. št. 1373/2, k.o. 658-Koroška vrata, parc. št. 3201/2, parc. št. 3201/4, parc. št. 3201/7, parc. št. 3201/8, vse k.o. 681-Pobrežje, parc. št. 516/60, k.o. 677-Zg. Radvanje, parc. št. 705/80, k.o. 681-Pobrežje, parc. št. 1487/2, k.o. 635-Brestrnica, parc. št. 265/16, k.o. 654-Orešje

Priloge

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano