Odločba o določitvi Mestne občine Maribor kot imetnika lastninske pravice na nepremičninah, št. 4780-169/2022-8

Obvestilo

Rok je potekel

Splošni opis

Odločba, št. 4780-169/2022- 8 z dne 26.8.2022 o določitvi Mestne občine Maribor kot imetnika lastninske pravice na nepremičninah, ID znak: parcela 675 613/4, ID znak: parcela 675 613/6, ID znak: parcela 675 613/8, ID znak: parcela 675 613/12, ID znak: parcela 640 365/2, ID znak: parcela 646 696/2 in ID znak: parcela 646 696/3 do celote in prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena oz. javnega dobra za nepremičnine, ID znak 675 613/4, ID znak: parcela 675 613/6, ID znak: parcela 675 613/8, ID znak: parcela 640 365/2, ID znak: parcela 646 696/2 in ID znak: parcela 646 696/3

Odločba o določitvi Mestne občine Maribor kot imetnika lastninske pravice na nepremičninah, št. 4780-169/2022-8

Priloge

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano