Javno naznanilo o javni razgrnitvi elaborata lokacijske preveritve za začasno rabo prostora na delu parcele  1302/12 k.o. Tabor

Obvestilo

Rok je potekel

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano