Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PPE Po 11 S

Obvestilo

Rok je potekel

Splošni opis

Vpogled v dopolnjen osnutek OPPN Po 11-S in elaborat ekonomike ter možnost podaje pripomb.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano