Javni razpis za štipendiranje nadarjenih študentov v Mestni občini Maribor za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023

Obvestilo

Rok je potekel

Splošne informacije

Mestna občina Maribor objavlja Javni razpis za podelitev enoletnih štipendij nadarjenim dijakom in študentom v Mestni občini Maribor za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023.

Rok za oddajo prijav za dijake je najkasneje do 15. 9. 2022.

Rok za oddajo prijav za študente je najkasneje do 14. 10. 2022.

Na razpis se lahko prijavijo:

 • dijaki, ki so prvič vpisani v srednješolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji od vključno drugega letnika,
 • študenti, ki so prvič vpisani v dodiplomski študij ali enoviti magistrski študij v Republiki Sloveniji ali v tujini od vključno drugega letnika in
 • študenti, ki so prvič vpisani v podiplomski magistrski študij v Republiki Sloveniji ali v tujini od vključno prvega letnika do začetka absolventskega staža,

če v skladu z Odlokom o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 12/2021) izpolnjujejo naslednje pogoje:                            

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 4,
 • so v preteklem študijskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
 • so skladno z merili drugega odstavka 15. člena Odloka v preteklem šolskem oziroma študijskem letu dosegli izjemne dosežke,
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
 • nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost,
 • niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe ali ustanovitelji oziroma soustanovitelji zavoda,
 • ne prejemajo druge štipendije in
 • ne prejemajo dohodkov iz drugih virov.

Javni razpis za štipendiranje nadarjenih študentov v Mestni občini Maribor za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023

Seznam prilog

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano