Javni razpis za štipendiranje dijakov srednjega poklicnega izobraževanja v Mestni občini Maribor za šolsko leto 2023/2024

Obvestilo

Rok je potekel

Splošne informacije

Mestna občina Maribor objavlja Javni razpis za podelitev enoletnih štipendij dijakom srednjega poklicnega izobraževanja v Mestni občini Maribor za šolsko leto 2023/2024.

Rok za oddajo prijav je najkasneje do 02. 11. 2023.

Na razpis se lahko prijavijo dijaki, ki so prvič vpisani v srednješolsko poklicno izobraževanje v Republiki Sloveniji od vključno drugega letnika, če v skladu z Odlokom o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 12/2021) izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli povprečno zaključno oceno najmanj 3,
 • so skladno z merili drugega odstavka 15. člena Odloka v preteklem šolskem letu dosegli posebne dosežke,
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
 • nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost,
 • niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe ali ustanovitelji oziroma soustanovitelji zavoda,
 • ne prejemajo druge štipendije in
 • ne prejemajo dohodkov iz drugih virov.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano