Javni razpis za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Mestna občina Maribor

Obvestilo

Rok je potekel

Splošne informacije


Vloga
 – Prijava je le v elektronski obliki. Na vstopni strani prijave se najprej registrirajte. Izpolnjeno prijavo natisnite in oddajte s prilogami v zaprti kuverti, skladno z razpisno dokumentacijo. Kontaktna oseba za tehnične informacije v zvezi z elektronsko prijavo je gospodarska družba POSITIVA REŠITVE, informacijske tehnologije, d.o.o.  (tel. številka 01 6203-313 v času poteka javnega razpisa vsak delovni dan med 9.00 in 16.00 uro, e-pošta: tomaz.zorc@positiva.si).

V kriterijih in merilih je prišlo do napake, ki je odpravljena in se vam za njo opravičujemo. Tako se v kriterijih in merilih (tako za KUV, kot za ostala področja) spremeni število minimalno potrebnih točk za sofinanciranje v točki 2 in sicer iz 35 točk na 39 točk, ter v točki 5 iz 8 točk na 14 točk. Sprememba je skladna z besedilom razpisa.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano