Javni razpis za dodelitev sredstev de minimis za nakup nove opreme v mestni občini Maribor v letu 2022

Obvestilo

Rok je potekel

Splošni opis

Javni razpis je namenjen sofinanciranju nakupa nove opreme za opravljanje registrirane glavne dejavnosti podjetjem s sedežem v Mariboru.

Vlogo, pripravljeno v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji, je potrebno poslati izključno priporočeno po pošti v zaprti in zapečateni kuverti z nalepljenim in izpolnjenim Obrazcem 5 na naslov Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti,  Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano