Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v MOM v letu 2024

Obvestilo

Rok je potekel

Splošni opis

Pomoč de minimis za določene naložbe v nekmetijske (dopolnilne) dejavnosti na kmetiji.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano