Javna razgrnitev sprememb načina izvajanja gospodarske javne službe linijski prevoz v mestnem prometu

Obvestilo

Rok je potekel

Splošni opis

Z javno razgrnitvijo predlaganih sprememb načina izvajanja gospodarske javne službe linijski prevoz v mestnem prometu lahko vpogledate v planirane spremembe poteka linij avtobusnega prevoza v Mariboru ter podate predloge za izboljšave.

Gradivo bo javno razgrnjeno od 12. 1. 2024 do vključno 12. 2. 2024:  

– na https://prostor.maribor.si/javne-razgrnitve/gjs-jpp in dostopno tudi preko spletne strani Mestne občine Maribor, dostopno na www.maribor.si in

– v prostorih MOM, Urad za komunalo, promet in prostor (soba 015) v času uradnih ur  in

– na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti v času uradnih ur.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo.

Pripombe in predlogi se bodo v času javne razgrnitve zbirali na različne načine, in sicer so možnosti oddaje pripomb in predlogov naslednje: 

– na spletnem portalu za oddajo pripomb in predlogov v sklopu spletnega pregledovalnika razgrnjenega gradiva, dostopnega preko www.maribor.si, in sicer: https://prostor.maribor.si/javne-razgrnitve/gjs-jpp,

– po pošti z uporabo predpisanega obrazca v prilogi (Pripombe in predlogi – OBRAZEC ZA ODDAJO) , dostopnega na spletni strani www.maribor.si, s pripisom »oddaja pripomb in predlogov na spremembo linij – št. 3712-333/2022« na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,

– v prostorih MOM, Urad za komunalo, promet in prostor (soba 015) in na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti v času uradnih ur preko predpisanega obrazca, 

– po elektronski pošti z uporabo predpisanega obrazca za oddajo pripomb in predlogov ob možnosti digitalnega podpisa in s pripisom »oddaja pripomb in predlogov na spremembo linij« na naslov gp.mom@maribor.si

Rok za oddajo pripomb in predlogov na razgrnjeno gradivo poteče zadnji dan javne razgrnitve, v ponedeljek, 12. februarja 2024.

Javna razgrnitev sprememb načina izvajanja gospodarske javne službe linijski prevoz v mestnem prometu

Povezave

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano