Javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Ta-3C ob glavi železniški progi št. 30 Zidani most – Šentilj – državna meja (mobilnostno vozlišče na območju železniškega trikotnika) v Mestni občini Maribor

Obvestilo

Rok je potekel

Splošni opis

Z javno razgrnitvijo je možnost podaje predlogov in pripomb na razgrnjeni prostorski akt.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano