IZDELAVA NOVELACIJE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA DOGRADITEV TELODVADNICE IN UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN  OŠ MARTINA KONŠAKA MARIBOR

Obvestilo

Rok je potekel

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano