Državni prostorski načrt za navezovalno cesto zahodna obvoznica Maribor, Zveza: Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve, ki je potekala v času od 19.maja do 20. junija 2022

Obvestilo

Rok je potekel

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano