Izpostavljeno

Občinski prostorski načrt MO Maribor

Stališča do pripomb javnosti na razgrnjeno gradivo dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor.

 

Stališča do pripomb
Izpostavljeno

Koristne informacije za pomoč ukrajinskim beguncem

 

Več informacij o pomoči ukrajinskim beguncem tukaj.

Izpostavljeno

Čuj, sodeluj!

Novi cikel participativnega proračuna za leti 2023 in 2024.

Skupaj s partnerji Zavodom PIP, Prizmo, MKC Maribor začenjamo nov cikel zbiranja predlogov občanov za participativni proračun.

Koledarji delavnic, mejniki za občane in vse ostale informacije tukaj.

Projekti

Projekti

Vsi projekti
V teku

Center Rotovž Inovativni center usmerjen k promociji knjige, izobraževanja, kulture in digitalizacije

Leto zaključka2024

Vrednost25.400.798,30 EUR

S projektom Center Rotovž ustvarjamo srce mesta, nov skupni prostor, kjer se bodo prepletale različne kulturne vsebine.

EU projekt

V teku

Podporna okolja za spodbujanje prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju/ Supportive Environments to Enhance Transversal Competencies in Education

Leto zaključka2024

Vrednost499.409,61 EUR

Univerza v Mariboru je kot nosilec projekta skupaj s partnerji na Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov, ki se sofinancira iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021, prijavila projekt SETCOM – Podporna okolja za spodbujanje prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju/ Supportive Environments to Enhance Transversal Competencies in Education ter bila izbrana za sofinanciranje.

Izvedeno

Ureditev Gregorčičeve ulice v Mariboru 1. faza

Leto zaključka2022

Vrednost1.102.458,07 EUR

Nova ureditev ohranja enosmerni promet in vzdolžno parkiranje, vendar le na južni strani vozišča. Kolesarji so v eno smer predvideni na cestišču z motornimi vozili, v nasprotno smer pa na pločniku na severni strani.

V teku

Preureditev prostorov za pouk športne vzgoje in ureditev zunanjih površin na Osnovni šoli Franceta Prešerna Maribor

Leto zaključka2023

Vrednost2.299.857,05 EUR

Namen investicije je rušitev telovadnice, izgradnja nove telovadnice in večnamenskega prostora ter ureditev zunanjih površin in obnova stare telovadnice OŠ Franceta Prešerna.

EU projekt

Izvedeno

Energetska prenova 24 javnih objektov v lasti Mestne občine Maribor

Leto zaključka2009

Vrednost9.748.783,56 EUR

Mestna občina Maribor je v sklopu javno-zasebnega partnerstva po modelu energetskega pogodbeništva celovito energetsko obnovila 14 javnih objektov.

pomembno

Javni
holding

Povezanost, usklajenost in soodvisnost.

Najboljša strokovna podpora javnim podjetjem z namenom učinkovitega in kakovostnega izvajanja javnih služb.

pomembno

Univerza v Mariboru

Povezovanje in realizacija razvojnih potencialov na nivoju širše kohezijske regije.

Usmerjeni v pridobivanje najboljših študentov in ustvarjanju razvojnega okolja, kjer je doma odličnost v vseh pogledih.

Trajnostni razvoj

Razvijamo mesto
prihodnosti

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano