Izpostavljeno

Koristne informacije za pomoč ukrajinskim beguncem

 

Več informacij o pomoči ukrajinskim beguncem tukaj.

Projekti

V teku

Center Rotovž Inovativni center usmerjen k promociji knjige, izobraževanja, kulture in digitalizacije

Leto zaključka2025

Vrednost31.041.111,47 EUR

S projektom Center Rotovž ustvarjamo srce mesta, nov skupni prostor, kjer se bodo prepletale različne kulturne vsebine.
Izvedeno

Ureditev zunanjega večnamenskega igrišča Osnovna šola Prežihovega Voranca

Leto zaključka2024

Vrednost239.349,60 EUR

Ureditev zunanjega večnamenskega igrišča Osnovna šola Prežihovega Voranca Opis projekta Mestna občina Maribor je na zemljišču  ob Osnovni šoli Prežihovega […]

EU projekt

V teku

DANOVA NEXT –  Smart Transport Network for the accessibility of Passengers with disabilities and reduced mobility in the Danube Region through innovative services

Leto zaključka2026

Vrednost2.622.400,00 EUR

DANOVA NEXT –  Smart Transport Network for the accessibility of Passengers with disabilities and reduced mobility in the Danube Region […]

Izvedeno

Ureditev zunanjega večnamenskega igrišča Osnovne šole Kamnica

Leto zaključka2023

Vrednost80.874,89 EUR

Ureditev zunanjega večnamenskega igrišča Osnovne šole Kamnica Opis projekta Mestna občina Maribor je na zemljišču ob Osnovni šoli  Kamnica obnovila […]

Izvedeno

Investicijsko vzdrževanje objektov javnih zavodov iz področja izobraževanja v Mestni občini Maribor v letu 2023

Leto zaključka2023

Vrednost3.422.886,72 EUR

Mestna občina Maribor je na podlagi veljavne zakonodaje dolžna skrbeti za svoje premoženje, saj je v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja posebej opredeljeno, da je lokalna skupnost dolžna zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme javnim osnovnim in glasbenim šolam ter sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih.

pomembno

Javni
holding

Povezanost, usklajenost in soodvisnost.

Najboljša strokovna podpora javnim podjetjem z namenom učinkovitega in kakovostnega izvajanja javnih služb.

pomembno

Univerza v Mariboru

Povezovanje in realizacija razvojnih potencialov na nivoju širše kohezijske regije.

Usmerjeni v pridobivanje najboljših študentov in ustvarjanju razvojnega okolja, kjer je doma odličnost v vseh pogledih.

Trajnostni razvoj

Razvijamo mesto
prihodnosti

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano