Občina Maribor
Poročila

Priloge
 Poročilo o opravljenem nadzoru »Pregled dokumentacije o upravičenosti, izvedbi in realizaciji investicije v sortirnico podjetja Snaga d.o.o.«  - 8. seja, 10. februar 2020
 Poročilo o opravljenem nadzoru »Preveritev javnega naročila priprave proračuna v višini 6.000 eur in izbora izvajalca del EQUILIBRIO Management poslovnih procesov in računovodstvo, Iris Ladinik, s.p.«  - 8. seja, 10. februar 2020
 Poročilo o opravljenem nadzoru »Pregled Zaključnega računa proračuna MOM za leto 2018« - pregled konto 4204 - odhodki za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  - 7. seja, 13. januar 2020
 Poročilo o opravljenem nadzoru »Pregled Zaključnega računa proračuna MOM za leto 2018« - kratkoročne in dolgoročne obveznosti  - 7. seja, 13. januar 2020
 Poročilo o opravljenem nadzoru »Pregled Zaključnega računa proračuna MOM za leto 2018« - prihodki od premoženja: prihodki od najemnine za poslovne prostore; prihodki od parkirnin; prihodki od koncesij  - 7. seja, 13. januar 2020
 Poročilo o opravljenem nadzoru »Pregled Zaključnega računa proračuna MOM za leto 2018« - prihodki od komunalnega prispevka  - 7. seja, 13. januar 2020
 Poročilo o opravljenem nadzoru »Pregled Zaključnega računa proračuna MOM za leto 2018« - pregled konto 4206 – odhodki za nakup zemljišč in naravnih bogastev  - 7. seja, 13. januar 2020
 Poročilo o opravljenem nadzoru pregleda prodaje nepremičnin v letu 2018 v prodajni vrednosti nad 200.000 EUR  - 7. seja, 13. januar 2020
 Poročilo o opravljenem nadzoru dela popisnih komisij pri popisu nepremičnin, infrastrukturnih objektov in naprav ter poslovnih in finančnih obveznosti Mestne občine Maribor na dan 31.12.2018  - 5. seja , 4. november 2019
 Poročilo o opravljenem nadzoru namenskih prihodkov in porabe le teh Mestne občine Maribor v letu 2018  - 5. seja, 4. november 2019
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM